Pisanie prac - Legatus
tel. +48 6666 06 310 +48 6666 06 310
Pisanie prac

  tel. +48 6666 06 310
Mamy zaawansowane procedury dyskrecjonalności - w odniesieniu do wszystkich etapów realizacji zlecenia.

Profesjonalne pisanie prac


  • Prace doktorskie
  • Dysertacje habilitacyjne
  • Monografie
  • Publikacje naukowe
  • Artykuły
  • Dysertacje MBA

Posiadamy kilkanaście lat doświadczenia w przygotowywaniu specjalistycznych prac naukowych. Jesteśmy najstarszą polską firmą zajmującą się tworzeniem wzorcowych dysertacji doktorskich, prac habilitacyjnych, monografii oraz innych publikacji akademickich ? przygotowywanych zarówno zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi standardami. Jesteśmy zespołem osób związanych z nauką w sposób zarówno teoretyczny, jak również praktyczny. Z tego powodu, pisanie prac oraz tworzone przez nas publikacje traktujemy w kategoriach miarodajnych wykładników naszych możliwości merytorycznych oraz umiejętności dydaktycznych.

W naszej firmie powstają przede wszystkim wzorcowe doktoraty oraz habilitacje, jednakże pisanie prac oznacza działania znacznie szersze: spektrum naszych możliwości obejmuje (w zasadzie) każdy rodzaj specjalistycznej pracy naukowej, bez względu na to, czy miałaby to być monografia, publikacja, praca doktorska, praca habilitacyjna, artykuł, konspekt, czy też dowolna dysertacja innego rodzaju. Przygotowujemy zarówno teksty dostosowane do przedłożenia w ramach trybów akademickich (np. doktoraty, a zatem klasycznie pojmowany przewód doktorski, który wieńczy rozprawa doktorska; analogicznie jest w przypadku prac habilitacyjnych), jak również samodzielne publikacje naukowe (np. artykuły, monografie, szeroko rozumiane dysertacje oraz prace naukowe innego autoramentu). Przeprowadzamy: kwerendy bibliograficzne, opracowania badawcze, interpretacje danych empirycznych (w tym, z zaawansowaną obróbką statystyczną), etc.

Wszystkie zlecenia tworzymy w postaci całościowej pomocy, tj. realizujemy wsparcie od wyboru tematu po sporządzenie wzorcowej pracy naukowej (praca doktorska, praca habilitacyjna, publikacja, artykuł, konspekt, monografia, etc.), zgodnie z wytycznymi zarówno samych Klientów, jak również poszczególnych gremiów akademickich polskich i zagranicznych. Przygotowywane w ten sposób specjalistyczne prace doktorskie oraz habilitacje stanowią najlepszą rękojmię naszych merytorycznych możliwości.

Każda praca doktorska, praca habilitacyjna, monografia, publikacja, konspekt, artykuł, czy też dowolna inna specjalistyczna dysertacja naukowa jest tworzona z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych, jak również w trosce o pełnie przestrzeganie poufności i dyskrecjonalnego charakteru danych naszych Zleceniodawców.

Prace naukowe piszemy także w językach obcych (zakres języków do ustalenia), przy czym tworzymy specjalistyczne obcojęzyczne dysertacje bez względu na ich rodzaj, czy też charakter. W językach obcych piszemy zarówno prace doktorskie, jak również prace habilitacyjne, monografie, artykuły oraz wszelkiego rodzaju inne dysertacje - wedle standardów zagranicznych. Mamy świadomość, że wzorcowe publikacje, monografie, doktoraty czy habilitacje tworzone zgodnie z zagranicznymi standardami posiadają specyfikę akademicką odmienną od polskiej (inaczej konstruowane są przewód doktorski i rozprawa doktorska, etc.), lecz nie stanowi to dla naszej firmy żadnego problemu. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu obcojęzycznych prac naukowych o charakterze specjalistycznym.

Możemy wystawiać rachunki oraz podpisywać Umowy z naszymi Zleceniodawcami, traktując naszą pomoc w kategorii przysłużenia się poprawienia jakości szkolnictwa wyższego. Cieszy nas, że swoją wiedzą możemy pomóc w rozwoju naukowym naszych Klientów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, skontaktowania się w celu złożenia zlecenia oraz zasięgnięcia informacji!

Zastrzegamy, iż sporządzone przez nas opracowania są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie, jako baza wyjściowa do dalszych rozważań. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z niewłaściwym wykorzystaniem napisanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w Polsce przepisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 Kodeksu Karnego.
Doktoraty |  Habilitacje |  Publikacje naukowe |  Monografie naukowe |  Dysertacje doktorskie i MBA |  Artykuły naukowe |  Zakres dziedzin |  Regulamin |  Formularz zgłoszeniowy |  Współpraca |  Kontakt